4infra: structureel anders met infrastructuur

Wie we zijn

Wie we zijn

4infra ondersteunt opdrachtgevers bij multidisciplinaire projecten in de engineering-, aanbesteding- en uitvoeringsfase. 4infra is door ProRail erkend als ingenieursbureau in de categorieën Baanbouw & Spoorwerk en niet-spoordragende Civieltechnische en Utilitaire constructies. Onze drie speerpunten? Engineering, consultancy en projectmanagement. Los van elkaar in te schakelen, of synergetisch aan elkaar gekoppeld. Aan onze klanten de keuze.

4infra kijkt structureel anders naar infrastructuur

Technologie koppelen we aan creativiteit. Een concreet voorbeeld? Onze introductie van de pandoscope, een nieuwe methode voor ballastonderzoek. En in projecten telt alleen de slimste en meest praktische oplossing. Dit betekent dat we niet strikt langs de projectlijntjes kleuren. Liever verkennen onze initiatievolle ingenieurs eerst alle mogelijkheden, ook al staan deze niet strikt omschreven in het bestek. Kortom, het gaat ons niet om declarabele uren, maar om de meest ingenieuze infrastructurele oplossingen. Wellicht is 4infra niet de grootste speler, maar wel de meest oplossingsgerichte.

 

Ontwikkelingsruimte binnen strikte voorschriften en wet- en regelgeving

We werken aan cruciale infrastructurele projecten. Deze bewegen zich binnen een uitgebreid en strikt universum van voorschriften en wet- en regelgeving. Binnen die heldere grenzen krijg je tegelijkertijd de kans om ruimte en vrijheid te zoeken om je expertise 100% te ontwikkelen én in te zetten. Ofwel: nieuwe mogelijkheden ontdekken binnen de bestaande infrastructurele paden. 4infra is vaak de efficiënte schakel in projecten. 4infra zorgt en borgt dat alle betrokken partijen goed hun werk kunnen doen. Niet alleen ProRail, maar ook de aannemer. 4infra verbindt.

4Infra ontwikkeling
 

Missie

De missie van 4infra is het adviseren op basis van partnerschap, flexibiliteit, kwaliteit en veiligheid. 4infra wil een partner zijn van organisaties voor de realisatie van hun projecten. 

 

Dit partnerschap vertaalt zich op strategisch niveau door het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere partijen en het gezamenlijk met andere partijen inschrijven op projecten. Op operationeel niveau betekent dit proactief communiceren, waar mogelijk vroegtijdig signaleren van problemen en het anticiperen daarop. 

 

Flexibel zijn en blijven

4infra wil een flexibele organisatie zijn en blijven. Dit houdt in dat we een organisatie van zekere omvang willen zijn. Niet te groot omdat we korte lijnen willen hebben, maar wel van voldoende omvang om alle vereiste expertise in huis te hebben. Dit doel vertaalt zich in een platte organisatie met korte lijnen. Verder streeft 4infra naar een hoog kwaliteitsniveau. Door kwaliteit te leveren willen we voldoen aan de tevredenheid van de opdrachtgevers met als mooie bijkomstigheid dat de betrokkenheid en de motivatie van onze eigen adviseurs bij de projecten hoog blijft. 

4Infra

Missie van 4infra: adviseren op basis van partnerschap, flexibiliteit, kwaliteit en veiligheid

4Infra founders

Geschiedenis

 

4infra is in 2007 opgericht door Jasper Gerressen, Erwin Sjonger, Fons van de Leur en Erik Herrewijnen. In de periode van 2002 tot 2007 waren zij elkaars collega’s bij een groot ingenieursbureau. Met een geringe werkvoorraad in het vooruitzicht is de stap gezet om een ingenieursbureau op te bouwen dat werkt op basis van flexibiliteit en een hoog kwaliteitsniveau. 

 

Ontwikkeld tot betrouwbare partner

In de loop van de jaren heeft 4infra zich verder ontwikkeld tot een betrouwbare partij. Op 4 mei 2010 heeft ProRail besloten om 4infra toe te voegen aan de lijst met erkende ingenieursbureaus in de categorieën Baanbouw & Spoorwerk (incl. ontwerp t.b.v. geïntegreerde contracten) en niet-spoordragende Civieltechnische en Utilitaire constructies (incl. ontwerp t.b.v. geïntegreerde contracten). 

 

Mix van expertises van een volwaardig ingenieursbureau

4infra is uitgegroeid tot een ingenieursbureau waar ongeveer 30 mensen werkzaam zijn in diverse disciplines in de railinfrastructuur maar ook daarbuiten. Hiermee is 4infra een relatief klein bedrijf, maar heeft het de ervaring en een mix van expertises van een volwaardig ingenieursbureau. Met deze groep heeft 4infra de afgelopen jaren aangetoond dat we in staat zijn om diverse opdrachtgevers uitstekend te adviseren en ondersteunen.