4infra: doordacht in diensten

Wie we zijn

Wat we doen

4infra opereert in een aantal kennisvelden binnen infrastructuur. Rond deze kennisvelden hebben we onze diensten gegroepeerd: Engineering, Consultancy en Projectmanagement. Al onze diensten zijn separaat en in elke onderlinge samenhang in te schakelen.

Concreet levert 4infra de onderstaande diensten:

  • Advisering en engineering van multidisciplinaire infrastructurele projecten
  • Advisering, opstellen, controleren en uitvoeringsbegeleiding van moderne contractvormen zoals D&C en DBFM
  • Projectmanagement
  • Systems Engineering
  • Planstudies
  • Verification and Validation
  • Value Engineering
4Infra

4infra: specifieke speerpunten

4infra ontwikkelde vanuit haar beleid vier speerpunten. Dit zijn vier specifieke en herkenbare aandachtsvelden waar we al onze diensten, aandacht en inzet rondom groeperen.

Ontwikkelen

 

4infra ondersteunt opdrachtgevers bij multidisciplinaire projecten in de engineeringfase. Van plan tot praktijk zijn we een slagvaardige, meedenkende en ervaren engineeringspartner.

Verbinden

 

Bij de uitvoering bewaken we een correcte realisatie conform alle gemaakte afspraken. Hierin durven en kunnen we alle betrokkenen aanspreken op de projectafspraken én eventueel daarbinnen vereiste aanpassingen.

Bewaken

 

Bij de uitvoering bewaken we een correcte realisatie conform alle gemaakte afspraken. Hierin durven en kunnen we alle betrokkenen aanspreken op de projectafspraken én eventueel daarbinnen vereiste aanpassingen.

Stages/nieuwe medewerkers

 

Onze medewerkers werken al geruime tijd met veel plezier bij 4infra. Deze specialisten/generalisten bieden expertise op een heel hoog niveau. Tegelijkertijd maakt 4infra het tot een essentieel speerpunt om voortdurend en actief te zoeken naar nieuw talent.