Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:
van plan tot praktijk

Bij de tijd

4infra erkent dat je als bedrijf verantwoordelijkheid en betrokkenheid moet tonen op maatschappelijk gebied. Een belangrijk onderdeel van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen is het rekening houden met de omgeving en het milieu.

4 Infra

CO2-Prestatieladder:
niveau 5, het hoogste niveau

4infra heeft een ambitieus beleid op milieugebied, waarbij we proberen de CO2 uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Hier maken we concreet werk van: 4infra heeft in 2011 niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaald. Dit heeft 4infra bereikt door diverse CO2 reducerende maatregelen in eigen bedrijf maar ook in de projecten door te voeren.

 

4infra stelt als doel om zo min mogelijk CO2 uit te stoten

Hierbij proberen we zelf zo schoon mogelijk te werken. Maar het échte verschil willen wij maken door initiatieven op operationeel en strategisch niveau te ontwikkelen waarmee we met en tijdens onze projecten CO2 besparen.

 

Meer informatie

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op de website van ProRail en op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Duurzame initiatieven

Sinds 2008 verricht 4infra advies- en engineeringsdiensten voor diverse CO2 besparende maatregelen en initiatieven. Hieronder geven wij een selectie van deze initiatieven:

  • Informatieblad ‘Overdrachtsdossier’
  • 4infra is initiatiefnemer van het CO2-overdrachtsdossier.
  • Suntracker: advisering rondom zonnepanelen.
  • Informatieblad ‘Duurzaam transport’: samen met ProRail en Strukton nam 4infra het initiatief tot duurzame afvoer van ballast.
  • De post van 4infra wordt sinds januari 2012 CO2 neutraal verstuurd met Post NL.

Veiligheid

 

Veilig werken staat voor 4infra voorop. Wij werken veilig of wij werken niet. Ieder ongeval is er een te veel. Binnen 4infra hebben wij gelukkig weinig tot geen incidenten. Voordat wij op pad gaan denken we eerst grondig en gedetailleerd na over wat er benodigd is om veilig te werken.

 

4infra erkent veiligheid als topprioriteit

Eenmaal op locatie vragen wij onszelf nogmaals af of wij de te verrichten werkzaamheden op dat moment op een veilige manier kunnen uitvoeren. Kortom, 4infra erkent veiligheid als topprioriteit. Dus zijn we gecertificeerd voor trede 5 van de veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). Hier zijn we als bedrijf ontzettend trots op!

4Infra

Gecertificeerd voor Safety Culture Ladder: veiligheid voorop